header_Service

FAQ – Urządzenia wysokociśnieniowe

Moje urządzenie nie zasysa środka czyszczącego!

W odniesieniu do wszystkich urządzeń obowiązuje generalna zasada:
 • Wysokociśnieniowe
  urządzenie czyszczące zasysa środek czyszczący tylko pod niskim
  ciśnieniem. Ustawić niskie ciśnienie na lancy (patrz instrukcja
  obsługi).
 • Oczyścić filtr na wężu ssącym.
Dla urządzeń typu K 502 M, 502 MS, 520 M, 550 M, 550 MS:
 • Otworzyć przepływ obracając filtr na wężu ssącym w prawo. Na tym filtrze można regulować ilość środka czyszczącegon.
Dla urządzeń typu K 620 M, 630 M, 630 MS, 650 M, 650 MS, 670 M, 670 MS, 720 Mx, 720 MXS:
 • Na urządzeniu znajduje się pokrętło do regulacji środka czyszczącego (patrz instrukcja obsługi). To pokrętło należy otworzyć.
 • Poza tym pokrętłem tym można regulować zasysaną ilość.


Czy można czyścić samochód wysokociśnieniowym urządzeniem?

Oczywiście, tak i to na wiele sposobów:
 • a.) Do usunięcia większego zabrudzenia wystarczy spryskać samochód strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.
 • b.) Jeżeli czyszczenie ma być bardziej dokładne, należy zastosować środek czyszczący RM 555. Sposób postępowania:
  Ustawić dyszę urządzenia wysokociśnieniowego na niskie ciśnienie.
  Włożyć wąż do zbiornika ze środkiem czyszczącym.
  Spryskać pojazd od dołu do góry środkiem czyszczącym.
  Na koniec zmyć pojazd wodą pod wysokim ciśnieniem.
 • c.) Do dokładnego czyszczenia zastosować szczotkę.
  Włożyć wąż do zbiornika ze środkiem czyszczącym.
  Nałożyć szczotkę na urządzenie. Pojazd można teraz dokładnie wyczyścić szczotką i środkiem czyszczącym.
  Na zakończenie sprykać go wodą pod wysokim ciśnieniem.


Czy urządzenie może zasysać deszczówkę?

Tak, przy takim trybie pracy należy zastosować wąż ssący z filtrem. Nr kat. 4.440-238.0
 • Podłączyć
  wąż ssący do urządzenia (na dopływie). Drugi koniec węża ssącego włożyć
  do beczki z deszczówką. Podłączyć wąż wysokociśnieniowy do urządzenia.
  Przed włączeniem urządzenia należy zdjąć lancę z pistoletu. Naciskając
  dźwignię pistoletu włączyć urządzenie. W ten sposób powietrze, które
  znajduje się w urządzeniu uchodzi a samo urządzenie zaczyna pobierać
  wodę.