Karcher_new_logo_2016

Wypożyczalnia Kärcher Center Wrocław

/cms/images/t
W ofercie wypożyczalni znajdują się następujące urządzenia:

 Urządzenie
 Cena za dobę najmu (netto)
 Kaucja
 szorowarka kompaktowa (BR)  informacja w salonie


30 %


wartości

nowego urządzenia

 urządzenie ekstrakcyjne (Puzzi)  informacja w salonie
 odkurzacz uniwersalny (NT)  informacja w salonie
 urządzenie wysokociśnieniowe bez  podgrzewania wody (HD)  informacja w salonie
 urządzenie wysokociśnieniowe z  podgrzewaniem wody (HDS)  informacja w salonie

Dokumenty wymagane przy wypożyczeniu sprzętu (przynajmniej 2):
■ wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
■ zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
■ decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP
■ pełnomocnictwo do podpisania umowy wypożyczenia sprzętu
■ dowód tożsamości osoby upoważnionej do wypożyczenia sprzętu 

Wyciąg z regulaminu wypożyczalni:
■ Opłaty za wypożyczenie sprzętu naliczane są za pełną dobę najmu.
■ Za termin zwrotu uznaje się godzinę zwrotu sprzętu przez najemcę.
■ W przypadku przekroczenia terminu zwrotu pobierana będzie opłata za kolejną dobę.
■ Płatność za wypożyczenie sprzętu uiszcza najemca, na podstawie faktury VAT wystawionej przez wynajmującego w dniu zwrotu sprzętu, gotówką lub kartą.
■ Za utratę sprzętu lub jego części lub jego uszkodzenie wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność w pełnej wysokości ponosi najemca, on także pokrywa wszelkie koszty związane z ich naprawą.
■ Najemca zobowiązany jest zwrócić sprzęt z kompletem dokumentów w stanie, w jakim je wynajmował.
Pełny regulamin wypożyczalni dostępny w Salonie Kärcher Center.